Veelgestelde vragen

Wanneer/hoe krijg ik het MedMij-label?

Je ontvangt het MedMij-label zodra je officieel bent goedgekeurd als MedMij-deelnemer. Het MedMij-label geeft aan dat de partij die het label draagt voldoet aan de eisen die MedMij hanteert voor veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens. De eisen staan beschreven in het MedMij Afsprakenstelsel.

Om het MedMij-label te ontvangen moet een kandidaat-deelnemer aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Een afgerond kwalificatietraject voor een gegevensdienst
 • een afgerond acceptatietraject voor één van de use cases
 • een geldige NEN 7510-certificering, inclusief audit op het aanvullend normenkader MedMij en pentest
 • bovendien heeft een kandidaat-deelnemer een verplichte kwaliteitstraining gevolgd

Heb je alle onderdelen met goed resultaat doorlopen? Dan kun je officieel toetreden als MedMij-deelnemer voor de gekwalificeerde en geaccepteerde dienst(en).

Wat kan ik doen als ik het MedMij-label heb?

Alle antwoorden over wat je kunt doen als je het MedMij-label hebt behaald vind je in dit factsheet

Wat zijn de voorwaarden voor een naamswijziging?

De voorwaarden voor een naamswijziging zijn onder te verdelen in drie categorieën:

 • Je organisatienaam blijft hetzelfde, de naam van je PGO of applicatie verandert
  Een MedMij-deelnemer mag de naam van de PGO en/of de applicatie wijzigen als de nieuwe naam van de PGO en/of de applicatie onder de statutair rechtspersoon – en eventuele daaronder vallende handelsnamen - valt én de MedMij-gekwalificeerde gegevensdiensten aanbiedt. De MedMij-deelnemer (dienstverlener in het persoonsdomein - DVP en/of dienstverlener in het zorgaanbiedersdomein - DVZA) toont aan dat de nieuwe naam is geregistreerd in een handelsregister onder de organisatienaam. De deelnemer stuurt een gewaarmerkt kopie van het handelsregister aan het MedMij-loket. Een medewerker van het loket controleert dit en voert de naamswijziging administratief door en raadpleegt indien nodig onze jurist.  

 

 • Je organisatienaam verandert, je gegevensdienst blijft hetzelfde
  Een MedMij-deelnemer verkoopt de PGO en/of applicatie. Het product blijft gelijk en krijgt een andere eigenaar. De nieuwe organisatie stuurt een ondertekende verklaring dat deze organisatie alle verplichtingen voortvloeiend uit het MedMij Afsprakenstelsel op zich neemt. Een medewerker van het loket controleert dit, voert de naamswijziging administratief door en raadpleegt indien nodig onze jurist.

 

 • Je organisatienaam én je gegevensdienst veranderen
  De MedMij-deelnemer draagt de PGO en/of applicatie over. Het product krijgt een andere eigenaar die een andere gegevensdienst aanbiedt, dan de gegevensdienst waarvoor het MedMij-label is verkregen. Het ‘recht’ op voering van het MedMij-label zou kunnen vervallen. Inschakeling van onze jurist is noodzakelijk.
   
Welke leveranciers hebben al een MedMij-label?

Op de MedMij-website vind je een actueel overzicht van MedMij-deelnemers. Deze organisaties hebben voor één of meerdere gegevensdiensten het MedMij-label ontvangen.

Zijn er testvoorzieningen voor kandidaat-deelnemers van MedMij?

Ja, er zijn testvoorzieningen ingericht voor zowel het kwalificatie- als acceptatiedeel. Meer informatie hierover ontvang je na aanmelding als kandidaat-deelnemer. Je kunt als kandidaat-deelnemer wel alvast met je NEN 7510-certificering beginnen. Lees meer hierover in dit factsheet

Wij zijn al NEN 7510-gecertificeerd, voldoen we dan aan dit deel van het afsprakenstelsel?

Nee, niet per sé. Een deelnemer moet NEN 7510-gecertificeerd zijn door een geaccrediteerde of een certificerende instelling die een NEN 7510-licentieovereenkomst heeft met NEN. Zie het overzicht op de website van NEN. Daarnaast vragen wij een aanvullende verklaring.

Wij zijn ISO-gecertificeerd. Is NEN 7510-certificering dan nog nodig?

Ja. Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige NEN 7510-certificering, ongeacht je grootte en of DVP of DVZA bent. Ook de beheerorganisatie is voor de uitvoering van haar diensten binnen het MedMij-netwerk gebonden aan de NEN 7510-norm. 

Waar lever ik mijn security- en NEN-documenten aan?

Dat kan bij onze security-officer via secmgt@medmij.nl.

Aan wie kan ik mijn (technische) vraag rondom architectuur stellen?

Vragen rondom (technische) architectuur sturen wij door naar een van onze architecten. Je kunt je vragen richten aan het loket (via info@medmij.nl). 

Je vragen rondom kwalificatie (kwalificatie@medmij.nl) en acceptatie (acceptatie@medmij.nl) kun je wel rechtstreeks insturen. 

Welke gegevens ziet de eindgebruiker om te bepalen of de juiste zorgverlener wordt toegevoegd?

Om ambigue namen te voorkomen moeten zorgaanbiedersnamen voldoen aan het beleid uit het MedMij Afsprakenstelsel. Zorgaanbieders kunnen natuurlijk altijd hun MedMij-naam communiceren. Lees meer over het opstellen van een Zorgaanbiedersnaam.