Disclaimer

Stichting MedMij spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op MedCom. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van MedCom en van de door ons langs elektronische weg aangeboden diensten.

Stichting MedMij behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op MedCom te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Stichting MedMij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Stichting MedMij geen aansprakelijkheid aanvaarden als er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Stichting MedMij garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Stichting MedMij aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Voor een correcte werking van MedCom kun je het beste de nieuwste versie van je internetbrowser en besturingssysteem gebruiken. Een voordeel daarbij is dat nieuwe versies van internetbrowsers meestal over betere beveiligingstechnieken beschikken dan oudere versies. Om te controleren of je de nieuwste versie van je browser hebt, kun je terecht op de website van je internetprovider. Daar vind je zo nodig gratis updates om je besturingssysteem optimaal beveiligd te houden. 

Laatst bijgewerkt - oktober 2021