Security

De MedMij Beheerorganisatie heeft een Risk- en Security-team dat de aspecten rondom informatiebeveiliging  van het afsprakenstelsel beheert. Een belangrijk onderdeel is het normenkader informatiebeveiliging. Deze wordt gebruikt voor de aanvullende auditverklaring. Vragen vanuit auditoren over (uitsluitend) het normenkader informatiebeveiliging kun je direct stellen via secmgt@medmij.nl. Dit team voert ook de operationele uitvoering van de informatiebeveiligingsaspecten uit. 

In de MedMij DAP vind je informatie hoe je eventuele kwetsbaarheden kan melden en hoe wij via Supportal aan jullie kunnen verzoeken om te reageren op een risicovolle potentiële kwetsbaarheid.

Heb je een onderwerp voor het forum rondom dit thema? Hier vind je actuele discussies of kun je zelf een nieuwe vraag/discussie indienen.