Veelgestelde vragen

Waar vind ik een detailuitwerking van de Operationele Processen?

Een beschrijving hiervan kun je terugvinden in het MedMij Afsprakenstelsel en verzamelden we in de DAP (Dossier, Afspraken en Procedures).

In het afsprakenstelsel staat als eis dat de PGO Server en Authorization Server minstens elke vijftien minuten (900 seconden) de meest recente GNL-implementatie van MedMij Registratie moet ophalen. Wat waren de beweegredenen vanuit de architecten?

De eis dat de GNL-lijst elke 900 seconden opgehaald moet worden komt voort uit de eis voor de whitelist. Met de gedachte dat alle lijsten steeds als een bundel met lijsten opgehaald worden. Dus de Zorgaanbiederslijst, de Whitelist, de OAuth Client List en de Gegevensdienstnamenlijst worden tegelijkertijd opgehaald.

De dynamiek van de lijsten is echter verschillend dus het belang om een actuele lijst te hebben is ook anders. In dit geval is gekozen voor een eenvoudige implementatie waarbij alle lijsten steeds tegelijk opgehaald worden. Er zijn echter ook suggesties om dit efficiënter te doen: alleen de verschillen ophalen of elke lijst separaat met een eigen frequentie. Als daar goede argumenten voor zijn zullen we deze opvoeren in ons issuesysteem en zullen we dit beoordelen.

Hoe moet de request om de OCL te implementeren voor het authenticatiegedeelte van de UC er precies uit zien qua structuur?

MedMij schrijft de exacte structuur niet voor.

Wel moet je aan de eisen voor de OCL voldoen. Deze zijn:

  • het moet een api parameter bevatten
  • je moet een PKIoverheid-certificaat meesturen
  • je moet de juiste stelselnode bevragen
  • je moet zorgen dat je op de whitelist staat.