Veelgestelde vragen

Levert MedMij een verklaring over behaalde kwalificaties ten behoeve van de subsidie?

In de subsidievoorwaarden wordt inderdaad specifiek gevraagd naar een verklaring vanuit Stichting MedMij aangaande de behaalde acceptaties. Over deze verklaring overlegde Stichting MedMij met VWS/I-DUS. Voor de subsidieregeling volstaat het overleggen van Nictiz-oorkondes en/of beoordelingsrapporten van de kwalificaties aan de subsidie-instantie. Een extra verklaring vanuit MedMij is niet nodig.

Kunnen XISsen op een deel van de gegevensdienst kwalificeren? Of zelfs per zib van een gegevensdienst?

Nee. Bij MedMij kwalificeer je de gehele gegevensdienst.

Zijn er genoeg kwalificatieslots beschikbaar voor (kandidaat-)deelnemers?

De kwalificatiecapaciteit is afgestemd en evalueren we regelmatig. Het is wel belangrijk dat (kandidaat-)deelnemers zich houden aan de afspraken en de planning. Wanneer je verwacht je planning niet te kunnen halen, laat ons dit dan tijdig weten. 

Wat zijn de afspraken voor opnieuw kwalificeren?

Een leverancier kan opnieuw kwalificeren op het moment dat uit testen op de testomgeving blijkt dat het systeem niet meer voldoet aan de eisen die aan de kwalificatie gesteld worden. 
 
In release 1.3.0 van het MedMij Afsprakenstelsel werd een deel van het Testbeleid verhelderd.

Nictiz biedt, naast het reguliere kwalificatie-aanbod, de mogelijkheid applicaties te testen op de testomgeving om te kijken of deze nog voldoen aan de kwalificatie-eisen. Een DVZA kan het testen inzetten bij wijzigingen met een hoog risico voor de interoperabiliteit en kwaliteit van de gegevensuitwisseling. Wanneer de testen niet succesvol zijn kan een DVZA opnieuw komen kwalificeren voor de gegevensdienst met de nieuwe versie of combinatie van het bronsysteem. 

In de volgende situaties adviseren DVZA's om te gaan testen (en daarmee zelf te bepalen of het nodig is om opnieuw te kwalificeren):

  • Een versie-update aan de kant van het bronsysteem en/of overige betrokken partijen.
  • Er vindt een update plaats aan de kant van de DVZA.

Neem voor vragen rondom het opnieuw kwalificeren contact met ons op via: kwalificatie@medmij.nl

Kan en mag een XIS-leverancier inspanningskosten voor kwalificatie in rekening brengen bij zijn klanten?

Over de inspanningskosten en toerekening daarvan doet het MedMij Afsprakenstelsel geen uitspraak. Dit moeten betrokken partijen onderling afstemmen.

Waarom moeten schermprints van het XIS worden aangeleverd tijdens een DVZA/XIS combinatiekwalificatie?

MedMij realiseert zich dat er meerdere schakels tussen bron en het uiteindelijke FHIR-bericht kunnen zitten. Dat is het belangrijkste argument om schermprints van de bron mee te nemen in de kwalificatie. We combineren inhoud en vorm om een uitspraak te kunnen doen over de interoperabiliteit. 

Voor het kwalificatietraject moeten schermprints van een XIS aangeleverd worden. Welke eisen gelden voor deze schermprints?

Uit het functioneel ontwerp (FO), het kwalificatiescript en het addendum zou voldoende duidelijk moeten zijn wat er verwacht wordt van de schermprints. In het desbetreffende functioneel ontwerp worden de functionele eisen toegelicht. Hierin staat welke zibs worden ondersteund per gegevensdienst. Bij een aantal gegevensdiensten zijn er ook aanvullende kwalificatievoorwaarden.

Daarnaast beschrijft het kwalificatiescript per gegevensdienst de doelen en verwachtte uitkomsten van de kwalificatie. Het addendum benoemt exact welke data opgeleverd moeten worden voor de kwalificatie.

Hoe werkt kwalificeren voor vertalingsgegevensdiensten?

Voor een aantal gegevensdiensten die gebaseerd zijn op een uitwisselingsrol op de AORTA-zorginfrastructuur gelden uitzonderingen. Deze zogeheten vertalingsgegevensdiensten kun je herkennen aan de toevoeging van de letter a in de systeemrolcode in de MedMij Catalogus. 

De uitzondering houdt in dat de beoordeling uitsluitend plaatsvindt op de correcte implementatie van FHIR-berichten. De originele berichten van het bronsysteem die uitgewisseld worden in een andere communicatiestandaard moeten meegestuurd worden. Aan de hand van deze twee sets berichten toetst Nictiz de vertaling naar een kwalitatief goed bericht richting de DVP.

De uitzondering geldt alleen als het bronsysteem al een passende AORTA-kwalificatie heeft. 

Kunnen we ons live systeem kwalificeren zonder fysieke connectie naar de zorgaanbieder?

Voor een kwalificatie is geen fysieke connectie nodig naar een zorgaanbieder. Wij kwalificeren alleen de berichten van de DVZA en de schermprints van het bronsysteem. Gegevens die in de addenda zijn opgenomen moeten wel ergens (bijvoorbeeld in een testomgeving) ingevoerd worden.