Klachtenprocedure

De MedMij-beheerorganisatie heeft een procedure voor eventuele klachten.

Heb je onverhoopt een klacht, dan kun je terecht bij het MedMij-loket. Meld je klacht per e-mail, telefonisch of per post bij ons. 

Oude Middenweg 55
2491AC Den Haag
070-3173434
info@medmij.nl

Binnen 3 werkdagen krijg je een inhoudelijke reactie. Als er nader onderzoek nodig is, dan informeren we je over het proces en de verwachte reactietermijn. Klachten willen we natuurlijk voorkomen. Wanneer je een klacht hebt, dan mag je rekenen op een snelle afhandeling. Indien nodig nemen we maatregelen om onze dienstverlening te verbeteren.