Veelgestelde vragen

Kunnen er bij bijvoorbeeld GGZ- of Langdurige Zorginstelling meerdere DVA’s zijn?

Ja, dit is juist. De Zorgaanbieder (ZA) en de door hem gekozen DVA vormen het zorgaanbiedersdomein. De ZA kiest een of meer DVA’s. Per gegevensdienst kan er een andere DVA actief zijn voor de ZA. Een DVA kan daarnaast zelf ook actief zijn voor een of meerdere ZA’s.

Kan een PGO meerdere DVA’s bevragen?

Ja. MedMij zorgt voor veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling. Waarbij de zorggebruiker de regie heeft en medische gegevens van verschillende zorgaanbieders kan verzamelen en delen in zijn PGO. De persoon en de door hem of haar gekozen DVP vormen het persoonsdomein. De DVP levert de PGO. De DVP en de DVA zijn MedMij-deelnemers.

Alle DVP’s en DVA’s vormen samen het MedMij-netwerk. Elke DVP moet elke DVA kunnen bereiken en vice versa. Dit is het ‘all-to-all’-principe. 

Worden de DVA en een XIS apart gekwalificeerd?

Nee, we kwalificeren de combinatie DVA met XIS(sen). 

Waarom moet er in combinatie gekwalificeerd worden?

We combineren inhoud en vorm om een uitspraak te kunnen doen over de interoperabiliteit.

Zijn er kwalificaties denkbaar waar, naast een DVA en een XIS, nog andere XIS-en betrokken zijn?

Ja. Binnen het MedMij Afsprakenstelsel is de DVA verantwoordelijk voor de uitwisseling van de gegevens van de zorgaanbieder. Hij komt in combinatie met zijn XIS(sen) kwalificeren, dus de combinatie is dan gekwalificeerd.

Wat was de afweging om alle DVA/XIS(sen) combinaties te kwalificeren?

MedMij wil een uitspraak kunnen doen over de interoperabiliteit. We maken hierbij gebruik van MedMij-gegevensdiensten aan de kant van de zorgaanbieders. Om goed te kwalificeren is het belangrijk hierbij te kijken naar alle mogelijke DVA/XIS(sen)-combinaties.

Wij begrijpen dat dit inspanning van DVA's vraagt, maar wij willen en kunnen geen concessies doen op de kwaliteit van kwalificeren. Deze moet hoog blijven, zodat de PGO-gebruiker relevante gezondheidsinformatie in zijn of haar PGO krijgt. Samen met betrokkenen bekijken we de doorontwikkeling van het kwalificatieproces, met behoud van kwaliteit van kwalificeren.

Wanneer een broker/integrator zich kwalificeert met XIS A, en dezelfde broker een combinatie vormt voor dezelfde gegevensdienst met XIS B, moet de broker zich dan opnieuw kwalificeren voor deze combinatie?

Ja. De DVA moet dan de nieuw ontstane combinatie kwalificeren. Dat een DVA de gegevens van XIS A succesvol kan ontsluiten, betekent nog niet dat diezelfde DVA succesvol kan ontsluiten voor XIS B.

Mogen gekwalificeerde DVA’s en XIS-sen nieuwe combinaties met elkaar vormen?

Ja, zij mogen nieuwe combinaties vormen. Maar ook hier geldt: elke nieuwe combinatie moet gekwalificeerd worden.

Stel dat een XIS-leverancier niet mee wil werken aan de combinatiekwalificatie DVA/XIS. Kan en mogen zorginstellingen die gebruik maken van het XIS, medewerking verlenen bij het aanleveren van schermprints?

Zorgaanbieders moeten daarover in overleg met de bewuste leverancier(s). Zorgaanbieders moeten zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de AVG en de nieuwe Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg.

Is er rekening gehouden met ‘continuous integration’?

Versionering van de XIS is uiteraard aan de XIS-leverancier. De deelnemer moet goed inschatten wat de aard van de wijzigingen is en wat de impact is op implementaties en ondersteuning van gegevensdiensten. De deelnemer kan zelftesten uitvoeren om de impact te testen.

Hoe gaan jullie om met geïmporteerde data in plaats van ingevoerde data in het XIS?

Een zorgaanbieder heeft als doel de gegevens uit het dossier van een patiënt beschikbaar te stellen aan de desbetreffende persoon. Volgens MedMij valt dit buiten de scope van een DVA/XIS-kwalificatie als een XIS voor de input van sommige data, zoals labuitslagen, een ander medium gebruikt. Dit moet wel aangegeven  worden voorafgaand aan de kwalificatie.

Als we in de FHIR-berichten iets afwijkends tegenkomen, kan er tijdens de kwalificatie ter controle aanvullend om een schermprint worden gevraagd van de ingelezen gegevens.

Geldt de eis dat voor de gegevensdienst BgGGZ tenminste 90% (oftewel 21 zibs) gevuld moet zijn?

Ja, deze geldt altijd. Daarom is de DVA de regisseur binnen de zorginstelling en moet vanuit meerdere bronsystemen de gegevensset opbouwen. Dit kan een behoorlijk complexe activiteit zijn.

Hoe kwalificeer ik als DVA?

Alles wat je moet weten om je als DVA (Dienstverlener in het zorgaanbiedersdomein) te kwalificeren voor het MedMij-label vind je in de factsheet DVA Kwalificatie