29 augustus 2023

Aankondiging Wijziging Technische Specificaties Ketenmonitoring & -logging

In de pilot Ketenmonitoring & -logging worden – samen met enkele MedMij deelnemers - de technische specificaties voor ketenmonitoring besproken. Deelnemers hebben input aangeleverd ten aanzien van de technische specificaties van de loggingsberichten en het koppelvlak. Deze input is verzameld tijdens twee werksessies. De input leidde tot enkele wijzigingen in de specificaties. Middels dit bericht willen we deze wijzigingen als vooraankondiging graag met jullie communiceren (in samengevatte vorm). 

  

De details van deze wijzigingen worden aangepast op de Confluence pagina van het Afsprakenstelsel. Deze aangekondigde specificaties zijn daarmee definitief en straks terug te vinden op deze pagina na afstemming met MedMij Beheer.  

 

  De onderstaande wijzigingen worden doorgevoerd: 

  

  • Het doorgeven van extra informatie in een HTTP Request parameter (werkt ook voor HTTP Post request) is uitgangspunt. Bijvoorbeeld om het TraceID tussen communicerende partijen uit te wisselen.

    Het is niet mogelijk om gegevens toe te voegen aan een HTTP Redirect header en vervalt daarmee als uitgangspunt in de specificatie.
     
     
  • UUID specificeren naar versie 4 (MMOS089): Geen persoonsgegevens verwerken in de UUID.
  • Herleidbaarheid gegevens (MMOS-69) -> aanpassen van artikel 4: logrelgels mogen geen inhoudelijke gegevens over de persoon bevatten, niet direct herleidbaar zijn naar de Persoon en mogen alleen metagegevens over de gebeurtenissen bevatten. 

  

Op 15 september vindt de hackathon plaats waar ketenmonitoring en logging in de praktijk wordt beproefd. Via MedCom is een uitnodiging gestuurd voor deelname aan de hackathon. Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor deelname (DVP- en DVA-leveranciers). 

  

Wil je deelnemen aan de hackathon of wil je nog meer informatie? Stuur dan een e-mail naar Ellemijn Oomes (ellemijn.oomes@vzvz.nl).