PROVES-rapportages

Op verzoek van Stichting MedMij toetst PROVES (dienst van VZVZ) de werking van MedMij in de praktijk met Proof of Concepts (PoC's) en gecontroleerde livegangen (GLG’s). 

Het doel van een PoC is nieuwe functionaliteiten en informatiestandaarden (technisch) te beproeven.

In een GLG wisselen patiënten en zorgverleners échte gezondheidsgegevens met elkaar uit via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Zo wordt het MedMij Afsprakenstelsel in de praktijk beproefd en kunnen we digitale gegevensuitwisseling verder optimaliseren.

Hieronder kun je de eindrapportages van de PoC's downloaden die PROVES in opdracht van Stichting MedMij uitvoerde.