MedElkaar

In 2021 werden de eerste uitwisselingen tussen zorgaanbieders en PGO’s in de praktijk mogelijk. Uit gebruikerservaringen en ervaringen van alle ketenpartners blijkt dat we er nog niet zijn. Op meerdere terreinen zijn verbeteringen nodig. MedMij, VWS en ZN willen via het overkoepelend actieplan MedElkaar de PGO-implementatie verbeteren.

Regelmatig vind er terugkoppeling plaats over de genomen besluiten en voortgang. De bijbehorende documenten worden op deze pagina gepubliceerd.