23 september 2021

Publicatie eindrapportage Proof of Concept Abonneren en Notificeren

Algemeen
Uitwisseling
Abonnementen beheren

Op 23 september 2021 is de eindrapportage van de Proof of Concept (PoC) Abonneren en Notificeren vanuit PROVES-MedMij opgeleverd aan Stichting MedMij. In deze eindrapportage staan bevindingen en aanbevelingen die zijn opgedaan tijdens het technisch beproeven van het abonneren op de gegevensdienst huisartsgegevens en het sturen van een notificatie.

De eindrapportage vind je hier.

Doelstellingen

Het technisch beproeven van het abonneren en notificeren (zie RFC0019) binnen het MedMij Afsprakenstelsel, door de volgende usecases:

 • Zorggebruiker abonneert zich op notificaties m.b.t. een gegevensdienst van een zorgaanbieder 
 • Zorggebruiker wijzigt een abonnement
 • Zorggebruiker beëindigt een abonnement
 • Dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) notificeert dienstverlener persoon (DVP) (incl. notificatie van zorggebruiker door DVP)
  • Notificatie m.b.t. het beschikbaar komen van nieuwe gegevens om te verzamelen
  • Notificatie m.b.t. beëindiging van abonnement

Resultaten en deelnemers

Gedurende 2020 en 2021 realiseerden leveranciers:

 • Een succesvolle technische realisatie van de functionaliteit abonneren en notificeren
 • Een opname van de succesvolle werking van de usecases.

Aan de PoC deden de volgende leveranciers mee:

 • DVP: Drimpy en CarePoint
 • DVZA: DXC Technology (Dedalus)
 • Bronsysteem (XIS): MicroHis

Conclusie en bevindingen

De functionaliteit abonneren en notificeren is succesvol beproefd binnen het MedMij Afsprakenstelsel en daarmee is aangetoond dat de functionaliteit werkt. 

Een aantal bevindingen werd opgedaan om de werking van de functionaliteit te verbeteren. Deze bevindingen worden in de eindrapportage gecategoriseerd als noodzakelijk, ter verbetering of ter overweging en zijn besproken met Stichting MedMij.

Een belangrijke bevinding is dat het onduidelijk is wie de verantwoordelijkheid heeft op het controleren van dubbele abonnementen. Dit kan leiden tot een verminderde gebruiksvriendelijkheid als een zorggebruiker dubbele notificaties ontvangt en verder tot problemen in de beheersbaarheid van abonnementen. Aanbevolen wordt om onderzoek te doen wie verantwoordelijk zou moeten zijn en welke handelingen uitgevoerd moeten worden wanneer dubbele abonnementen voorkomen.

Een tweede belangrijke bevinding is dat in het afsprakenstelsel niet goed beschreven staat hoe een PGO beveiligd wordt tegen ongewenste notificaties van een DVZA. Aanbevolen wordt een risicoanalyse uit te voeren en onderzoek te doen welke maatregelen hiervoor genomen moeten worden.

De derde en laatste belangrijke bevinding is dat er een geen volledige garantie is of een notificatie wordt afgeleverd. MedMij hanteert als standaard dat een server minimaal 98,5% uptime moet zijn. Wanneer de server even down is, dan merkt de zorggebruiker hier niets van. Echter, bij het introduceren van abonneren en notificeren kan het voorkomen dat een notificatie precies op het moment wordt verzonden wanneer de server down is. Aanbevolen wordt om onderzoek te doen naar hoe een volledige aflevergarantie gegarandeerd kan worden.  

Stichting MedMij en PROVES (VZVZ) kijken terug op een geslaagde technische beproeving en een prettige samenwerking met leveranciers. De PoC leverde veel waardevolle inzichten op op basis waarvan de functionaliteit en het afsprakenstelsel verder doorontwikkeld kunnen worden.