2 mei 2022

Publicatie eindrapportage PoC Vrijwillig Machtigen

Algemeen
PROVES
Ontwikkelaars
Abonnementen beheren

In maart 2022 is de Proof of Concept (PoC) Vrijwillig Machtigen vanuit PROVES-MedMij afgerond. In deze eindrapportage staan bevindingen en aanbevelingen die zijn opgedaan tijdens het uitwerken, evalueren en technisch beproeven van de functionaliteit vrijwillig machtigen (machtigingsvoorziening van DigiD en ToegangsVerleningService). Tussentijdse bevindingen vanuit de PoC hebben bijgedragen aan de release van afsprakenstelsel 1.5.0.

Vrijwillig machtigen

Bij vrijwillig machtigen wijst de gebruiker iemand aan als vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger kan dan namens de gebruiker gegevens verzamelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vrijwillig machtigen en wettelijke vertegenwoordiging. Bij wettelijke vertegenwoordiging kan iemand alleen worden gemachtigd als er sprake is van een rechtsrelatie, zoals ouder-kind. Op het moment van publiceren van deze rapportage wordt alleen vrijwillig machtigen binnen het MedMij Afsprakenstelsel ondersteund.

Wat is er beproefd?

In de PoC is gestart met een verdere theoretische uitwerking van vrijwillig machtigen binnen MedMij met gebruik van de machtigingsvoorziening van DigiD en ToegangsVerleningServices. Na deze theoretische uitwerking hebben de deelnemers de machtigingsvoorziening technisch gerealiseerd. Deelnemende partijen waren Drimpy (DVP), ChipSoft (DVZA) en DICTU (machtigingsvoorziening). Gedurende het traject zijn diverse bevindingen opgedaan en meegenomen in de release van het MedMij Afsprakenstelsel versie 1.5.0.

Conclusie en bevindingen

Vrijwillig machtigen is succesvol beproefd binnen het MedMij Afsprakenstelsel en daarmee is aangetoond dat de functionaliteit werkt en in de praktijk kan worden toegepast. Daarnaast zijn er bevindingen opgedaan om de werking van de functionaliteit te verbeteren. Deze bevindingen zijn opgenomen in de eindrapportage.

Een aantal bevindingen is technisch van aard, waarbij de leveranciers aandacht moeten hebben voor een juiste implementatie van de machtigingsfunctionaliteit, omdat de vertegenwoordiger anders geen gegevens kan verzamelen. Daarnaast adviseert PROVES aan MedMij om te onderzoeken wat de precieze scope en reikwijdte van de functionaliteit binnen het MedMij Afsprakenstelsel moet zijn. Denk bijvoorbeeld aan het beheer van machtigingen en of machtigingen in het persoonsdomein ingetrokken moeten kunnen worden. Mogelijk dienen hier expliciete afspraken voor opgenomen te worden in het afsprakenstelsel.

Stichting MedMij en PROVES (VZVZ) kijken terug op een geslaagde technische beproeving en een prettige samenwerking met leveranciers. De PoC heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd, waarmee de machtigingsfunctionaliteit en het afsprakenstelsel verder doorontwikkeld kunnen worden.