xlsx
xlsx

Testdossier VIPP GGZ Implementatietraject

update testdossier 15 november 2021

Voorbereiding

Om zicht te krijgen in hoe de uitwisseling van GGZ-gegevens verloopt wordt een ketentest uitgevoerd in de MedMij Zandbak. Zowel voor het testen in de Zandbak met testgegevens als met het testen in de huisartspraktijk is het nodig dat er GGZ-gegevens aanwezig zijn om mee te testen. Het is van belang dat het dossier waarmee getest wordt voldoende en realistisch gevuld is. Hieronder leggen we uit hoe je tot een test in de testomgeving komt.

Testen in MedMij Zandbak

Voor het testen met testomgevingen stelt MedMij de permanente testomgeving de MedMij Zandbak beschikbaar (zie ook dit factsheet). 

In de Zandbak wordt getest met fictieve gegevens en DigiD pre-productie BSN’s. Voor de Zandbak moet de DVZA met het ECD een testdossier aanmaken. Hiervoor ontwikkelden we een format (zie de Excel). Dit format is gebaseerd op het testscript dat gebruikt is in eerdere gecontroleerde livegangen (GLG's) binnen GGZ-instellingen.

Downloaden xlsx