5 oktober 2020

Zibs Publicatie2020

Algemeen
Deelnemers
Standaarden
Kandidaat-deelnemers
Abonnementen beheren

Onlangs publiceerde Nictiz de nieuwe en verbeterde versie van de zorginformatiebouwstenen (zibs). Zie ook dit nieuwsbericht op de website van Nictiz. Deze Zibs Publicatie2020 bevat nieuwe zibs en belangrijke wijzigingen op de bestaande zibs.

MedMij, Registratie aan de Bron en VIPP maken gebruik van zibs voor digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional en voor hergebruik van zorginformatie. Als zorginformatie in het zorgproces eenduidig en eenmalig wordt vastgelegd, dan kan die informatie worden hergebruikt, voor overdracht, kwaliteitsregistratie of bijvoorbeeld voor onderzoek. 

Momenteel wordt er door de MedMij-standaarden gebruik gemaakt van Zibs publicatie 2017. Naar aanleiding van de nieuwe publicatie zal er vanuit de beheerders van Nictiz een impactanalyse worden gedaan op elke individuele standaard welke gebruik maakt van zibs. 

Vanuit MedMij monitoren we deze ontwikkelingen en de standaarden van dichtbij en gaan we in gezamenlijkheid met de beheerders een overgangsstrategie bepalen voor gebruik binnen MedMij. Aandacht hebben we voor de timing, impact specifiek (kandidaat-)deelnemers en uitgebreide informatieverstrekking. Tot we meer weten zal het gebruik van de Zibs publicatie 2017 binnen MedMij in stand blijven.