9 juni 2021

Resultaten ‘Verbind.MedMij’-pilot met CIR Revalidatie

Algemeen
Uitwisseling
Abonnementen beheren

Afgelopen mei testte MedMij in een pilot een nieuw concept waarmee het ophalen van gezondheidsgegevens in PGO’s makkelijker wordt. Cliënten van alle zes de vestigingen van CIR Revalidatie konden dit concept als eerste in Nederland gebruiken. 

Uit eerdere onderzoeken en ervaringen in de praktijk blijkt dat patiënten hun zorgverlener zien als een belangrijke informatiebron over PGO-gebruik. Om zorgverleners hierbij te helpen én het voor patiënten makkelijker te maken gegevens op te halen in een persoonlijke gezondheidsomgeving, ontwikkelde MedMij een nieuw concept: ‘Verbind.MedMij’. Na een eerdere succesvolle Proof of Concept in 2020, toetsen we dit concept in mei in de praktijk.

Uitleg werkwijze concept 

Meteen na afloop van een consult of behandeling geeft de zorgverlener een kaartje aan de patiënt met daarop een QR-code. Deze QR-code is uniek voor deze zorgaanbieder. Na het scannen van deze code (met bijvoorbeeld een smartphone) komt de patiënt op een algemene MedMij-webpagina. Op deze pagina kan de patiënt zijn/haar PGO selecteren en vervolgens direct bij de juiste zorgaanbieder gegevens ophalen. Of – wanneer de patiënt nog geen PGO heeft – is op dezelfde pagina achtergrondinformatie te vinden over PGO’s. Daar kan de patiënt een PGO met MedMij-label uit een lijst kiezen. Na het aanmaken van een account kan de patiënt vervolgens direct gegevens bij deze zorgaanbieder ophalen.

Pilot 

De pilot duurde de hele maand mei en werd uitgevoerd bij alle zes vestigingen van CIR Revalidatie. De deelnemende PGO’s waren Zodos, Quli en Drimpy. Asterisque trad op als DVZA (Dienstverlener in het zorgaanbiedersdomein). De pilot viel samen met de meetperiode voor de versnelde VIPP 5-module, waaraan CIR meedoet. Hierbij was het doel over een periode van 30 dagen 5% gebruik te behalen. Cliënten in een specifiek behandeltraject ontvingen via hun zorgverlener een uitnodiging voor deelname aan de pilot.

Verdere ontwikkeling Verbind.MedMij 

Met deze combinatie van inzet door zorgverleners en Verbind.MedMij lukt het het benodigde gebruikspercentage zonder extra interventies te behalen. Ruim 5% van alle CIR-cliënten haalde in de maand mei gegevens op in één van de deelnemende PGO’s.

Momenteel vindt aanvullend kwalitatief gebruikersonderzoek plaats onder patiënten en zorgverleners. De resultaten hiervan vormen de basis voor de vervolgstappen voor verdere ontwikkeling van Verbind.MedMij. Wil je nu al meer weten over het concept? Stuur dan een e-mail naar Netteke Koster, n.koster@medmij.nl