11 augustus 2020

Publicatie Zomerrelease 2020

Algemeen
Deelnemers
Kandidaat-deelnemers
Standaarden
Abonnementen beheren

Zowel het MedMij Afsprakenstelsel als de gegevensdiensten evolueren en worden met regelmaat verbeterd of uitgebreid. Zo blijft gegevensuitwisseling tussen persoon en zorgaanbieder kwalitatief en kunnen functionaliteiten zoals machtigen of geboortezorggegevens toegevoegd worden aan MedMij.

Nieuwe release MedMij-standaarden

11 augustus 2020 was de officiële publicatie van de Zomerrelease 2020: de nieuwe, verbeterde versie van de MedMij-standaarden. Alle MedMij-standaarden, met uitzondering van Medicatieproces en een deel van eAfspraak (zie dit bericht), zijn onderhouden en verbeterd op het in lijn brengen van de verschillende standaarden en met terminologie, de FHIR-standaard en de zibs. 

Inspanningen leveranciers

Juist ook door jullie inspanningen staat deze set verbeterde informatiestandaarden nu klaar. MedMij vindt het belangrijk dat deze kwalitatieve verbeteringen door jullie worden doorgevoerd en dat je je hiervoor kwalificeert. We zullen jullie ondersteunen in de beslissing hoe over te stappen naar de nieuwe versie middels een uitgebreide communicatielijn in de update van september.  

Meer informatie

De doorgevoerde wijzigingen zijn (ingelogd) te raadplegen in BITS en in de releasenotes in het functioneel ontwerp van de desbetreffende standaard. Over het technisch ontwerp van de release vind je hier de noodzakelijke informatie. Informatie over het functioneel ontwerp van de release vind je hier. En lees hier de algemene toelichting op de Zomerrelease 2020.01 voor VIPP Programmabureaus en -projectleiders en (kandidaat-)deelnemers.