26 januari 2022

Publicatie eindrapportage Proof of Concept Overstapservice

Algemeen
PROVES
Uitwisseling
Abonnementen beheren

MedMij streeft ernaar om PGO-gebruikers de mogelijkheid te bieden om gegevens op een gebruiksvriendelijke manier over te dragen naar een ander PGO. Daarbij is het belangrijk dat er geen data verloren gaan. Het overdragen van gegevens tussen PGO’s kent echter nog enkele uitdagingen. Zo kunnen (gezondheids-)gegevens en zorgaanbieders wijzigen over tijd of niet meer beschikbaar zijn. Daarnaast worden niet alle (gezondheids-)gegevens in een PGO vastgelegd in een gegevensdienst. Denk hierbij aan zelf ingevulde data zoals dagboekgegevens, stappentellers of voeding. In 2021 is de PoC Overstapservice gestart met het doel om twee mogelijke oplossingsrichtingen voor gegevensoverdracht tussen PGO’s theoretisch te beproeven.

Aanpak

In drie verdiepende werksessies met leveranciers (Chipsoft, Digeketen, Drimpy en Quli) zijn twee oplossingsrichtingen besproken. De oplossingsrichtingen zijn als volgt:

1.    Exporteren en importeren van een portabiliteitsrapport: In deze oplossing wordt een portabiliteitsrapport gegenereerd in PGO A. Dit is een lijst met eerdere verzamelacties die een gebruiker bij een zorgaanbieder heeft uitgevoerd. Deze lijst kan de gebruiker exporteren en vervolgens importeren in PGO B.

2.    Exporteren en importeren van FHIR-data: Bij deze oplossingsrichting exporteert de gebruiker alle FHIR-data uit PGO en importeert deze gegevens in PGO. Daarbij is onderzocht via welke mogelijke routes de gegevens getransporteerd kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld rechtstreeks tussen PGO’s, via een device of via een derde locatie.

Om een goede vergelijking te kunnen maken, zijn voor beide oplossingsrichtingen de voordelen, nadelen en overige punten van aandacht benoemd. Hierbij is rekening gehouden met diverse evaluatiecriteria, waaronder technische implementeerbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en beveiliging.

Conclusie en bevindingen

Aan de hand van opgehaalde input hebben leveranciers, MedMij en PROVES gezamenlijk vastgesteld dat oplossingsrichting 2 de voorkeursoplossing is. Dit vanwege diverse beperkingen die oplossingsrichting 1 kenmerken. Zo dien je bij oplossingsrichting 1 per gegevensdienst en/of zorgaanbieder, via een veelvoud van inlogacties, opnieuw de gegevens op te halen. Hierbij ontvangt de gebruiker enkel de ‘laatste stand van zaken’ van de betreffende gegevensdienst. Het voordeel van oplossingsrichting 2 is dat de daadwerkelijke data worden overgedragen. Dit stelt de gebruiker in staat om in één keer alle eerder verzamelde data over te dragen; ook historische gegevens en data die niet zijn vastgelegd in een gegevensdienst. Verder zijn drie mogelijke transportwijzen besproken voor het overdragen van FHIR-data: rechtstreekse overdracht (endpoint-endpoint), via een device of via een derde locatie. Van deze drie opties lijkt na een eerste analyse rechtstreekse overdracht de voorkeur te hebben.

Vervolgstappen

De komende tijd wordt de definitieve oplossingsrichting verder uitgewerkt door MedMij, waarna deze technisch gerealiseerd kan worden in een opvolgende PoC.

PROVES en Stichting MedMij kijken terug op een geslaagde theoretische beproeving, een prettige samenwerking met leveranciers en waardevolle inzichten voor alle betrokkenen. De volledige resultaten van de PoC zijn in onderstaande pdf terug te lezen.