6 juli 2020

PoC geeft waardevolle inzichten over inbouwen en gebruik MedMij-gegevensdiensten

Algemeen
Deelnemers
Kandidaat-deelnemers
PROVES
Abonnementen beheren

De afgelopen periode werden de eindtesten van de Proof of Concept (PoC) voor het verzamelen van huisartsgegevens, labuitwisseling en allergie-intolerantie afgerond door PROVES-MedMij. De beproeving leverde veel waardevolle inzichten op omtrent het inbouwen en gebruik van de MedMij-gegevensdiensten. Alle bevindingen worden momenteel geïnventariseerd en verwerkt in een eindrapportage ter verbetering van de desbetreffende gegevensdiensten en het MedMij Afsprakenstelsel.

In de PoC bouwden leveranciers één of meerdere MedMij-gegevensdiensten in en ook wisselden zij deze uit. Daarbij werd onderscheid gemaakt in twee soorten implementaties van de DVZA-rol: de gegevensdiensten huisartsgegevens, labuitwisseling en allergie-intolerantie direct uit een huisartsinformatiesysteem (HIS) ontsluiten en huisartsgegevens en labuitwisseling ontsluiten via DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) LSP+. 


Alle routes zijn succesvol afgerond met de deelnemende leveranciers. De deelnemende PGO’s waren: Carepoint (Patients Know Best), Drimpy, Healpt, Ivido en Zorgkluis. Leveranciers DXC Technology, HINQ en LSP+ vervulden de rol van DVZA. Achterliggende bronsystemen die deelnamen waren van DXC Technology (MicroHIS), PharmaPartners (Medicom) en Orfeus (TransHIS). 


Binnenkort worden alle bevindingen en aanbevelingen besproken met stichting MedMij en Nictiz, waarna de eindrapportage naar verwachting in augustus openbaar wordt gepubliceerd.