20 september 2021

Geselecteerden MedMij Adviesraad

Tijdens de Leverancierstafel van 8 september jl. kondigden we aan twee leden voor de MedMij Adviesraad te zoeken.

We ontvingen meer aanmeldingen dan dat we plekken beschikbaar hebben (één voor DVP's en één voor DVZA's). De kandidaten die zich beschikbaar stelden en de twee nieuwe leden hebben inmiddels bericht ontvangen.

Alle kandidaten die zich aanmelden zijn bijzonder geschikt voor de rol en ieder van hen leverde de afgelopen tijd een constructieve bijdrage aan MedMij. Omdat we slechts twee deelnemers konden selecteren, hebben we na zorgvuldige afweging een keuze gemaakt.  

Het komend jaar nemen Willem van Wijngaarden van DVZA Enovation en Arnold Breukhoven van DVP Drimpy plaats in de MedMij Adviesraad. 

Over de Adviesraad

MedMij streeft naar een ontwikkelings- en implementatieagenda waarin ook de belangen van externe stakeholders zorgvuldig zijn afgewogen. Dit zijn belangen op het gebied van onder meer doorontwikkeling, prioritering en implementatie.

De Adviesraad bestaat uit minimaal zes personen:

  • Twee deelnemers namens Personen (patiënt)
  • Twee deelnemers namens Deelnemers (DVP en DVZA)
  • Twee deelnemers namens zorgaanbieders

Rol van de Adviesraad:

  • Binnen de kaders van de strategische roadmap adviseren over de releasekalender van MedMij
  • Adviseren over het releasebesluit en catalogusbesluit.

Leden nemen plaats vanuit hun eigen perspectieven, op persoonlijke titel. De Adviesraad heeft als taak te streven naar een eensluidend advies. We starten met elke twee maanden een overleg, dat maximaal twee uur duurt.