17 maart 2022
|
13:00 - 15:00
|
Online

BPM (Beheer Platform MedMij)

Het Beheerplatform MedMij (BPM) is het platform ter verbetering van de samenwerking tussen beheerorganisaties in productie binnen het MedMij-stelsel.

Alleen/alle servicemanagers van een actieve servicedesk op Supportal ontvangen een uitnodiging, een reminder en de notulen en de presentatie van een BPM.

De BPM-meetings organiseren we voorlopig online, zes weken voorafgaand aan de twee jaarlijkse Stelselbredewijziging. 17 maart is de eerste meeting van 2022.

Agenda:

We geven een doorkijkje in de volgende release van het Afsprakenstelsel

 • Wat is de impact van het MedMij Afsprakenstelsel 1.6 op de productieomgeving, de MedMij-DAP en de beheerder?
 • We staan stil bij het feit dat per 30 april release 1.4.0 niet meer gebruikt kan worden binnen het MedMij-netwerk.
 • Hoever ben je met het in productie nemen van de volgende verplichte release 1.5.0?
 • We streven er als stelsel naar om de wijziging zo vroeg mogelijk door te voeren.

Terugkoppeling uitkomsten beheersessies

De volgende beheersessie zijn geweest:

 • Verbeteren van het beheer van Externe Voorziening Partijen.
 • Afpellen van een verstoring in productie en het evalueren van de MedMij DAP: Reactie- en oplostijden verstoringen.

We bespreken tijdens dit BPM de acties en besluiten die uit deze beheersessie voort zijn gekomen.

MedMij-DAP 1.5 definitief maken

 • 30 oktober 2021 publiceerde MedMij-regie versie 1.4.0 van de MedMij-DAP. De MedMij-DAP (Dossier, Afspraken en Procedures) geeft invulling aan de operationele processen in het MedMij Afsprakenstelsel.
 • Wat zijn de wijzigingen van de MedMij-DAP 1.5.0 t.o.v. van versie 1.4.0? Input leveren kan tot 1 maart 2022 via het forum op MedCom. Daar vind je de voorgestelde aanpassingen.

Op het BPM maken we met de aanwezigen de MedMij-DAP 1.5.0 definitief.

Huidige stand van zaken verkeer binnen MedMij (Managementrapportage)

 • Wat kunnen we uit de Managementrapportage concluderen en hoe kunnen we de Managementrapportage gezamenlijk beter maken?
   

Meer agenda items